Faklen.dk

FORSIDE | OM | 2007-2011 | 2002-2006 | 1996-2001 | ENGLISH | SØG  


Humanistiske indlæg med kant og dybde fra aviser og blogs samt artikler fra Faklens arkiv.

MODSPIL.DK
HUMANISME.DK
ENGELBRETH
DANARIGE.DK
MODPRESS
DANMARKS LØVER
POLIFILO.DK


SIDSTE INDLÆG:


Rune Engelbreth Larsen
Kuldegysende socialsystem


Claus Elholm Andersen
Da Dannebrog blev genkristnet


Ole Sandberg
'Rebellerne' i SF


Danmarks Løver
Frihedsbevægelsen
mod assimilation


Carsten Agger
My Name is Khan


Ole Sandberg
Bernard-Henri Lévys kvalme


Anne Marie Helger og Rune Engelbreth Larsen
Vi assimilerer


Claus Elholm Andersen
Derfor tog Samuel Huntington fejl


Carsten Agger
Jyllands-Postens
sande ansigt


Özlem Cekic
Hvornår er min datter dansk nok?


Rune Engelbreth Larsen
Den danske stamme


Ole Sandberg
Graffiti – en del af
dansk kulturarv


Kristian Beedholm
Per Stig Møller og armslængdeprincippet


Morten Nielsen
Støv


Martin Salo
Frihed kontra assimilation


Carsten Agger
Hizb ut-Tahrir og Afghanistan


Omar Marzouk og
Fathi El-Abed

Lyt til folkets stemme


Shoaib Sultan
Uværdig analyse af krisen i Egypten


Rune Engelbreth Larsen
Vesten gavner Mellemøstens islamister


Lars Henrik Carlskov
Rød-brun demo
mod Hizb ut-Tharir


Curt Sørensen
Den fremadskridende ensretning


Ella Maria
Bisschop-Larsen

Landbruget bør ikke have frie tøjler


eXTReMe Tracker

12 | FAKLENS HISTORIE

Feminisme, pornografi og prostitution


Siden begyndelsen har Faklen med jævne mellemrum blandet sig i den tilbagevendende diskussion om "kvinderoller" og "feminisme". I artiklen "Kvinde kend din sjæl" i Faklen nr. 1 slås til lyd for et individuelt opgør med normer og konventioner også på dette område:

Normernes verden forekommer os umiddelbart den mest sikre, men den er som et pendul, der svinger. Kvindeideal afløser kvindeideal, og opgøret med det forrige sender hende over i den totalt modsatte grøft, hvor hun forventes at opfylde nye krav.

(…)

Hvad nu, hvis kvindens individuelle udstråling ikke kan anbringes bag en bestemt etikette, eller hvis etikettens påskrift blot er det ene ord: Kvinde? Hvad nu, hvis der slet ikke findes nogen »rigtig kvinde«, men kun kvinder?

Hvor forskellig den ene kvinde end måtte være fra den anden, vil det, hun er, dog ikke automatisk være kvindeligt? Hvis hun gør, hvad hendes hjerte fortæller hende, hvad hun føler sig tilskyndet til eller draget af, hvis hun giver sig selv lov til og får muligheden for at opdage og være, hvad hun er, i stedet for at være, hvad hun bør være - hvad mere kan hun så gøre for at være kvinde?

Som konsekvens af Faklens emfase på det individuelt kvindelige (og selvfølgelig generelt det individuelt menneskelige) har vi i modsætning til visse dele af den tidligere kvindebevægelse taget udgangspunkt i, at kvinder selv må definere deres identitet, uanset om denne stemmer overens med præfabrikerede idealer eller ej - eksempelvis er det nøjagtigt lige så undertrykkende at tvinge muslimske kvinder, som frivilligt ønsker at bære slør, til ikke at bære slør, som det er at tvinge muslimske kvinder, der ikke ønsker det, til at bære det.

I Danmark mistænkeliggøres imidlertid til stadighed motiverne bag muslimske kvinders slør, og de muslimske kvinder påduttes en holdning om at være "undertrykte", helt uafhængigt af deres egen indstilling til sagen. I artiklen "Friheden til at bære slør" i Faklen nr. 2 hedder det bl.a. om sløret:

Vi kender f.eks. sløret fra det antikke Hellas, hvor samfundets etablerede kvinder havde ret til at bære et sådant, mens den prostituerede og slavinden måtte færdes barhovedet og dermed ubeskyttet mod antastelser. Op gennem historien har adelskvinder båret slør, når de færdedes blandt proletariatet, eller de har gemt deres ansigter bag vifter. Brudesløret og nonnens dragt har haft en lignende funktion. I det Nye Testamente taler Paulus i sit 1. brev til korintherne om, at kvinder under bøn bør tildække deres hoved (11, 5-6).

Nu om stunder undres nogle mennesker dagligt over at se kvinder bære slør. De fleste har en forestilling om, at sløret er undertrykkende, og mange protesterer højlydt og offentligt på vegne af disse kvinder. Fælles for de højtråbende er som oftest, at de aldrig har fundet det nødvendigt at forhøre sig hos kvinderne selv, endsige sætte sig ind i slørets religiøse og kulturelle baggrund. Alligevel har de travlt med at pådutte andre deres helt personlige anskuelser om, hvad der er undertrykkende. Spørger man kvinderne bag slørene, bliver historien en anden.

(…)

»Det er imod islam at tvinge nogen til at gøre noget mod deres vilje.« Dette pointerer alle de kvinder, vi har talt med. I Koranen findes ingen påbud om tvang. Derimod bør ethvert menneske se det som sin religiøse pligt at handle ud fra et rent hjerte.

»Der kan da godt være familier, hvor kvinder bliver tvunget til f.eks. at gå hjemme. Men det er ikke ensbetydende med, at dét er islam,« samstemmer de to søstre, Batool på 21 og Aiysha, som er 19. Der findes undertrykte kvinder i enhver kultur, dansk som islamisk. Og som i alle andre situationer er det vigtigt at se på hver enkelt i stedet for at generalisere. En kvinde er jo ikke undertrykt, medmindre hun føler det sådan.

(…)

Naturligvis må enhver kvinde have friheden til at bære slør lige så vel som friheden til at lade være.

Ligesom humanismen må bekæmpe, at muslimske kvinder tvinges til ikke at bære slør imod deres vilje, såvel som at muslimske kvinder tvinges til at bære slør imod deres vilje, er det f.eks. nøjagtigt lige så undertrykkende at tvinge kvinder til at betragte f.eks. prostitution som "kvinderundertrykkende", hvis de selv føler noget andet og frivilligt har valgt denne profession, som det er at tvinge kvinder, der aldrig kunne drømme om at blive prostituerede, ud i prostitution.

At Faklen netop har taget to så forskelligartede problematikker som muslimske kvinders ret til at bære slør og legaliseringen af prostitution op, tilkendegiver ganske emfatisk den humanistiske pointe, at det først som sidst er den enkelte kvindes individuelle identitet og præferencer, der er afgørende, ikke standardiserede normer på tværs af alle kvinders forskelle.

Faklen har således flere gange slået til lyd for en legalisering af prostitution, bl.a. gennem et interview med en såkaldt bordelmutter i Faklen nr. 8. I Lederen i samme nummer hed det bl.a. om denne problematik:

Det er ulovligt at tilbyde seksualitet på lige fod med andre personlige tjenesteydelser, skønt næppe nogen tjenesteydelse kan bibringe modtageren tilnærmelsesvis samme glæde, samme ekstatiske oplevelse.

Med Lov & Ret i hånd kriminaliserer vi således den prostituerede, hvor hun dog fra et menneskeligt synspunkt fortjener vor respektfulde beundring. At en kvinde, der af egen lyst og vilje åbner døren til en - om end nok så flygtig - opfyldelse af unævnelige længsler og eventyrlige glimt af lidenskabernes skyggeverden, tvinges til at omgå loven og drive sin profession som kriminel, rangerer højt på den lange liste over systemets absurditeter.

Længere er kvindefrigørelsen altså ikke kommet.

(…)

Men er det da ikke synd for hende? Jo, det er synd for hende, der ufrivilligt eller blot modvilligt befinder sig i et erhverv som f.eks. stofbrugeren, der behøver pengene til den narkotika, som netop Lov & Ret tvinger hende til at købe for urimeligt store summer i stedet for at tillade billigt og rent fra apoteket. Men hvem kan vel dømme den kvinde, som lever af seksualitet, alene fordi det falder hende naturligt, indbringende og gavnligt?

Men er det da ikke farligt for hende? Jo, det kan være farligt for hende, fordi Lov & Ret tvinger hende til at leve en skyggetilværelse, som nogle kan udnytte og misbruge, og det er farligt for hende, fordi Lov & Ret forhindrer organiserede bordeller med tilknyttet lægehjælp og generelt legale forhold, hvor det til enhver tid er de prostituerede og kun de prostituerede, der bestemmer forretningsgangen.

Men er det da ikke umoralsk af hende? Jo, det er umoralsk af hende, og Lov & Ret er en forlængelse af denne moral, der ikke lader det være op til den enkeltes egne længsler og lidenskaber selv at definere sine grænser, men partout er hævet over menneskelig og medmenneskelig forskellighed - men hvem kan vel i fuldt alvor hævde, at moralen i sidste ende gavner noget som helst andet end opretholdelsen af et for det enkelte menneske fuldstændig arbitrært metafysisk fundament for Lov & Ret?

Er det virkelig Luderen, som forbryder sig mod samfundet, blot fordi hun er på tværs af puritansk sædelighed og moral, eller er det ikke snarere Loven, som forbryder sig mod mennesket, når den kommer på tværs af individuelle lidenskaber og drømme, som både giveren og modtageren er indforstået med?

Folketinget arbejdede i 1998 på en afkriminalisering af prostitution. Det lød jo unægtelig »afkriminaliserende«, men ved nærmere eftersyn skulle prostitutionen paradoksalt nok samtidig forblive ulovlig … Ingen partier gik ind for en reel legalisering af prostitution, og ikke et eneste parti fandt det ulejligheden værd at følge de prostitueredes egne ønsker - det politiske Danmark ville dengang som i dag stadig væk ikke skelne mellem prostitution af nød og prostitution af lyst.

I Faklen nr. 10 gjorde Jeppe Berg Sandvej i artiklen "Prostitution og dobbeltmoral" op med samtlige politiske partiers hykleri på området, analyserede de politiske argumenter og lovforslag i detalje og argumenterede imod disse for en reel legalisering af prostitution. Her hed det bl.a.:

At der eksisterer prostitution af nød, dvs. at der findes mennesker, der er tvunget til at prostituere sig for at få penge til f.eks. narkotika, er katastrofalt. Denne form for prostitution bør afskaffes hurtigst muligt. Det sker bare ikke ved, at prostitution som sådan bekæmpes, men derimod alene ved, at samfundet indvilger i at løse de bagvedliggende sociale problemer, f.eks. ved at legalisere narkotika.

Langt fra al prostitution er nemlig narkoprostitution eller anden form for prostitution af nød. Der findes masser af prostituerede, der på ingen måde er tvunget ud i erhvervet, men derimod har valgt det, som andre vælger at blive skraldemænd, bankfunktionærer eller professorer.

Alligevel synes det at være en umulig tanke for lovgiverne, at prostitution kunne legaliseres og dermed blive en normaliseret del af samfundet. Og det på trods af, at en sådan normalisering indlysende ville medføre betydelige fordele for mange prostituerede. I flæng kunne nævnes, at man ville kunne danne bordeller, hvor de prostituerede kunne arbejde under ordnede forhold med fast lægetilsyn, med bedre økonomi (også for staten) og med langt større sikkerhed på alle områder. Derudover ville de prostituerede jo have krav på de samme rettigheder som andre mennesker på arbejdsmarkedet. På den måde ville de prostituerede, der frivilligt har valgt deres erhverv, kunne udøve deres gerning åbent til glæde for sig selv og andre. Dem, der af nød og andre ufrivillige omstændigheder måtte være tvunget ud i prostitutionen, måtte samfundet på den anden side naturligvis yde al den hjælp og støtte, som de måtte have brug for til at komme ud af prostitutionen. Og det er vel sagens kerne: Er der nogen, der i den opstyltede debat om en indholdsløs »afkriminalisering« af prostitutionen har spurgt de prostituerede, hvad de selv ønsker?

Den 20. maj 1998 indtog 16 kvinder med tilknytning til Faklen Københavns Domkirke for ved denne utraditionelle politiske aktion at slå til lyd for en legalisering af prostitution og en forbedring af de prostitueredes vilkår.

De fleste af deltagerne var klædt i forskellige af dette erhvervs mere eller mindre traditionelle dragter for at tydeliggøre den absolutte modsætning mellem det kirkelige ophav til resterne af den kolde moralske syndsbevidsthed, som stadig væk tvinger prostitutionen til at foregå i den kriminelle skyggeverden, og så den varme, erotiske livsglæde, som de prostituerede har været en uløselig del af lige siden kulturhistoriens gry.

Andre havde valgt at udtrykke deres kvindelighed anderledes for at signalere, at den prostituerede er en ligeværdig del af kvindebilledet som et hele. Kvinden skal ikke fikseres i én snæver kasse, hvad enten det er som tidens åndløse Barbie eller glamourøse popstjerne, men tværtimod være sig selv i sin egen ret.

Aktionen skulle illustrere, at den prostituerede hverken er kvindelighedens skamplet eller ideal, men lige så meget kvinde som enhver anden kvinde. At aktionen foregik netop i Vor Frue Kirke i København, var ment som et opgør med den generelle andenrangsstilling, som kvinden har været henvist til under kirkens åg i små to tusind år (se også FAKLENS HISTORIE, afsnit 8: "Kirkens skjulte dagsorden") - hvad glimrer da også netop ved sin iøjnefaldende mangel i Vor Frue Kirke? Fruen.

Kirken har gjort kvinden til syndens uhellige ophav, som den i århundreder helst undertrykte eller skjulte, og i sidste ende er det stadig væk også traditionen herfra, der har gjort et ærværdigt erhverv som prostitution - hvis historiske rødder sågar er i templerne - til et umoralsk og kriminelt fag.

Ekstra Bladets forside Kristi Himmelfartsdag, den 21.5.98, prydedes af et billede fra aktionen. »Kirkeludere« lød overskriften. Journalisten skrev bl.a.: »De meget bevidste piger fra Faklen indtog i går Vor Frue Kirke i København i et forsøg på at skabe bedre forhold for de prostituerede. Kirketjeneren havde dog ikke den store forståelse for sagen og truede med et sagsanlæg, hvis billederne blev offentliggjort.« Det blev de i samme avis, og et af dem blev det igen i Faklen nr. 9 - et sagsanlæg er dog indtil dato udeblevet.

Kvindefrigørelse og opgør med historisk betingede konventioner var også temaet i Faklens gadeteater "Gudindens genkomst", efter idé af Elsebeth Neutzsky-Wulff og skrevet og iscenesat af hendes daværende ægtemand, forfatteren Erwin Neutzsky-Wulff, der blev det sidste konkrete samarbejde mellem forfatteren og Faklens redaktion (se FAKLENS HISTORIE, afsnit 14: "Exit Erwin Neutzsky-Wulff").

I juli 1998 blev stykket opført nogle gange i Kongens Have i København og Mølleparken i Århus - billeder herfra findes i Faklen nr. 9. I tre små akter, "Antikken", "Middelalderen" og "Fremtiden" strejfes kulturhistoriske og mytologiske aspekter med kvinden i centrum, og stykket afsluttes med ordene:

For sidste gang har hun for Manden nejet
og bøjet sig, så frygtsom og servil,
for hvad har Manden nogen sinde ejet,
som kvinden ikke gav ham med et smil?
Da kommer hun igen som før til ære,
for at han, som endnu er lam og halt
i elskovskunsten dog engang kan lære
af Kærlighed som hun at give Alt.

At kvinden i dag også kan have problemer af særdeles håndfast karakter, kom Cecilia Brynskov ind på i artiklen "Lovens legalisering af voldtægt" i Faklen nr. 4.

Dansk strafferet og retspraksis i forbindelse med voldtægtsofre blev analyseret, og artiklen så bl.a. på, hvornår voldtægt egentlig er »voldtægt«, og i hvilken udstrækning selvforsvar overhovedet er lovligt. Kendsgerningen er, at kvindens integritet er sekundær i moderne lovgivning.

Til trods for mange ihærdige forsøg er kvindebevægelsen ikke kommet det problem til livs, at retssystemet har en modvilje mod at beskytte alle kvinder lige meget imod voldtægt, idet f.eks. kontakt- og bekendtskabsvoldtægterne stadig ikke betragtes som voldtægt på lige fod med overfaldsvoldtægterne. I retspraksis finder man således reelt ikke megen forståelse for det synspunkt, at voldtægt er voldtægt og altså lige grelt, hvad enten kvinden er "udfordrende" klædt ej, hvad enten hun er gift eller bekendt med voldtægtsmanden eller ej, og hvad enten hun siger nej til samleje så "tidligt" som på et værtshus eller så "sent" som i sengen.

Officielt opfordres kvinder sågar til at "give efter" for voldtægtsmanden (jf. pjecen "Voldtægt kan forebygges" fra Det Kriminalpræventive Råd), dvs. lade sig voldtage - forsøger hun at gribe til selvforsvar, skal hun passe særlig meget på, at nødværgen ikke overgår angrebet i voldsomhed for ikke selv at blive dømt for vold.

Dette forhold er indlysende nok absurd, også i betragtning af at kvinder som regel er mænd fysisk underlegne og for overhovedet at kunne forsvare sig effektivt derfor er tvunget til at ty til våben eller genstande, der kan benyttes som våben. Er denne mulighed så udelukket på forhånd, bliver resultatet uvilkårligt, at hun ofte må "give efter" og altså lade sig voldtage for ikke selv at få loven på nakken.

I Faklen nr. 4 bragtes endvidere et interview med "kvindebanden" Vagina Dentata, der går så langt som overhovedet muligt i den modsatte retning af f.eks. Det Kriminalpræventive Råd og i tilfælde af voldtægt direkte opfordrer til selvtægt med alle midler:

Gruppen opstod i forbindelse med de voldtægter, der sidste efterår [1996] opskræmte Silkeborgs indbyggere. Som et alternativ til politimesterens opfordring til byens kvinder om at blive inden døre udsendte Vagina Dentata den omtalte aktionserklæring ved at besætte Politikens Hus i København. Heri hedder det bl.a.: »Find dig ikke i at blive bedt om at blive hjemme, fordi mænd begår voldtægt.« Og til mændene: »Vi opfordrer alle mænd til, i solidaritet, at blive hjemme om natten eller kun at gå ud ledsaget af en kvinde efter kl. 20, indtil alle kvinder igen kan bevæge sig frit.«

(…)

Vagina Dentata afviser, at det er tilstrækkeligt at lade samfundet straffe forbryderen: »Hvis der skal være et samfund, hvor kvinder er frie og ikke bliver voldtaget og undertrykt, så må det være et samfund, hvor kvinder har magt over deres egen krop og deres eget liv. Den magt får vi ikke forærende. Den må vi selv tilkæmpe os ved, at kvinder selv definerer, hvornår der er sket et overgreb, selv vurderer, hvornår der skal handles.«

En af dem forklarer: »Det er bedst, at jeg selv formulerer, hvad der er godt for mig. Det kan samfundet ikke fortælle mig. Kvinder har jo forskellige grænser. Det er ikke sådan, at man kan lave en fast regel, der siger, at et klask i røven koster to udslåede tænder eller lignende. På den måde fungerer det ikke. Det må være den enkelte kvinde, der selv vurderer, hvornår hendes grænse er overskredet, og om hun vil svare igen og i så fald med hvad. Den eneste faste regel er, at hun har retten til det.«

På spørgsmålet om, hvilke sanktioner det er rimeligt at tage i anvendelse over for voldtægtsforbryderen, er svaret: »Any means necessary. Vi må tage ansvaret i vore egne hænder. De problemer, vi oplever, må vi selv finde løsninger på, for der er ikke andre, der gør det for os. Hvis kvinden har magten og kræfterne til det i situationen, skal hun naturligvis bruge alle midler. Alle tricks gælder.«

Vagina Dentata mener heller ikke, at der kan opstilles en entydig grænse for, hvornår det er rimeligt at slå ihjel: »Det er i hvert fald ikke en grænse, vi skal sætte. Det må være op til den enkelte. Vi vil ikke en norm, der siger, at alle kvinder, der bliver udsat for voldtægt, skal slå deres gerningsmand ihjel. Men vi synes, det er helt fint, hvis de gør det. Hvis en kvinde vælger at hævne sig eller tage den frihed, der blev taget fra hende, tilbage, så støtter vi det 100%, og vi har ingen moralske skrupler, hvad det angår.«

I Faklen nr. 16 tager Leyla Tamer kvindelighed og kvindefrihed op i oversigtsartiklen "Feminisme", der dels ser på nogle feministiske positioner i dag, dels kritiserer feminismen for ikke at tage tilstrækkeligt udgangspunkt i den kvindelige forskellighed:

Er kvindefrigørelse ikke frigørelse på den kvindelige forskelligheds betingelser, således at vi solidariserer os med den kvinde, der oprigtigt ønsker at prostituere sig, på samme måde som vi hjælper hende, der føler sig tvunget til det, ud af erhvervet? At vi optimerer mulighederne for at hellige sig sin familie såvel som for at hellige sig sit arbejde? Behøver den kvinde, der vælger karrieren, at være en dårligere kvinde end hende, der vælger at være hjemmegående? Eller omvendt?

Kvinder er forskellige, ikke blot i udseende, men også i sind og længsler - ligesom mænd naturligvis er forskellige. Det er i virkeligheden så indlysende, at ingen kan være uenig. Ikke desto mindre hylder blade henvendt specifikt til kvinder kun én bestemt kvindetype, nemlig den tynde og glatte, der lever op til modeverdenens aktuelle skønhedsideal, hvad enten hun er karrierekvinden i "mandeverdenen" eller den servile frue i hjemmet. Den tykke, den gamle, den aggressive, den grimme, den promiskuøse, den jomfrunalske, den anderledes er ikke til at få øje på, hvis hun ikke lige bliver hevet frem i lyset som en slags kuriosum eller lagt for had som kvinden, der bærer tørklæde i sin hengivenhed til Allah.

Kvindelighed bliver defineret ud fra bestemte karaktertræk, et bestemt udseende og en bestemt livsstil, og de kvinder, som ikke passer ind i disse normer, bliver opfordret og indirekte presset til at stræbe efter at gøre det. Det unikke, det individuelle, ja, det kvindelige går tabt for at give plads til en ensretning, i hvis kølvand depressioner, spiseforstyrrelser og mindreværdskomplekser følger. Hvor sigende er det f.eks. ikke, at man sjældent hører om mænd, der lider af anoreksi eller bulimi?

Faklen nr. 16 bringer også en artikel af den amerikanske feminist, Wendy McElroy, der optrækker hovedpunkterne fra sin bog XXX: A Woman's Right to Pornography, hvor hun forsvarer kvinders frie valg af sexbranchen. Hun konkluderer, at pornografiens modstandere og fortalere kan parallelliseres med de kæmpende på hver sin side i slaget mellem individuel frihed og social kontrol.

Artiklen "Pornografi og feminisme" af Rune Engelbreth Larsen, Heidi Holmgaard Sandvej og Leyla Tamer i samme nummer af Faklen viser i forlængelse heraf vha. en lang række illustrative eksempler fra kulturhistorien, hvorledes pornografien i tidligere kulturer og epoker har været en naturlig og højt respekteret del af det offentlige såvel som det hellige rum, der sætter vor tids højt besungne "frisind" i kritisk relief. Artiklen argumenterer for, at pornografien i sidste ende er på frihedens side, og at pornografien dybest set er beslægtet med feminismen:

Ofte havner pornoindustrien i en alt andet end frigørende overeksponering af silicone-overflader og mekanisk glamour, der kan være omtrent så indskrænkende, fastlåst og stereotyp i sit kvinde- og seksualitetssyn som den puritanisme, hvis fortrængning den er en følge af.

Men det ændrer ikke ved den kendsgerning, at pornografiens mangesidede facetter i dag - uafhængigt af æstetiske vurderinger og andre lige så individuelt divergerende kvalitetshensyn - ikke desto mindre taler noget så essentielt som lidenskabens sag, og tilmed i udpræget grad gør det på mangfoldighedens præmisser.

Få kan vel blive uenige om, at der er langt fra den moderne pornografis fremstilling af begæret til Ovids metamorfoser, og at et helt univers adskiller den ulykkelige narkoluder fra den lykkelige hetære. Men hvor ofte afsløres ikke netop i de udtryk, som mest udtalt angribes af moralens vogtere, kimen til oprør, hvad enten det er i det små som en lille nuance på den æstetiske palet, et afgørende normativt nybrud eller en stædig insisteren på en frihed og individualitet, der er sygnet hen.

Pornografiens modstandere går således ikke blot ensretningens ærinde, men gavner heller ikke hverken kvinderne i branchen eller kvindefrigørelsen, fordi der dybest set er tale om en fordømmelse og fornægtelse også af kvinders begær, der netop er ved at komme ud af århundreders moralske jerngreb, som har dæmoniseret kvindekønnet og seksualiteten.

Faklen nr. 16 indleder en interviewserie om feminisme under overskriften "Kvindelighed og kvindefrihed". Indtil videre er følgende blevet interviewet om, hvad begrebet "feminisme" dækker og ikke dækker i dag; om hvorvidt kvindebevægelse og kvindeproblematik kan isoleres, eller om de er en del af de øvrige samfundsproblematikker som sådan:

Faklen nr. 16: Nynne Koch
Faklen nr. 17: Mona Sheikh
Faklen nr. 18: Gritt Uldall-Jessen

Faklen