Faklen.dk

FORSIDE | OM | 2007-2011 | 2002-2006 | 1996-2001 | ENGLISH | SØG  


Humanistiske indlæg med kant og dybde fra aviser og blogs samt artikler fra Faklens arkiv.

MODSPIL.DK
HUMANISME.DK
ENGELBRETH
DANARIGE.DK
MODPRESS
DANMARKS LØVER
POLIFILO.DK


SIDSTE INDLÆG:


Rune Engelbreth Larsen
Kuldegysende socialsystem


Claus Elholm Andersen
Da Dannebrog blev genkristnet


Ole Sandberg
'Rebellerne' i SF


Danmarks Løver
Frihedsbevægelsen
mod assimilation


Carsten Agger
My Name is Khan


Ole Sandberg
Bernard-Henri Lévys kvalme


Anne Marie Helger og Rune Engelbreth Larsen
Vi assimilerer


Claus Elholm Andersen
Derfor tog Samuel Huntington fejl


Carsten Agger
Jyllands-Postens
sande ansigt


Özlem Cekic
Hvornår er min datter dansk nok?


Rune Engelbreth Larsen
Den danske stamme


Ole Sandberg
Graffiti – en del af
dansk kulturarv


Kristian Beedholm
Per Stig Møller og armslængdeprincippet


Morten Nielsen
Støv


Martin Salo
Frihed kontra assimilation


Carsten Agger
Hizb ut-Tahrir og Afghanistan


Omar Marzouk og
Fathi El-Abed

Lyt til folkets stemme


Shoaib Sultan
Uværdig analyse af krisen i Egypten


Rune Engelbreth Larsen
Vesten gavner Mellemøstens islamister


Lars Henrik Carlskov
Rød-brun demo
mod Hizb ut-Tharir


Curt Sørensen
Den fremadskridende ensretning


Ella Maria
Bisschop-Larsen

Landbruget bør ikke have frie tøjler


eXTReMe Tracker

Faklen vinder injuriesag – igen! | FAKLEN 09


Den 15.3.97 bragte Dagbladet Arbejderen en kronik af Frede Klitgård, formand for Folkebevægelsen mod Nazisme, der påstår, at Faklen er bagmænd for nazister og viderebringer holdninger, parallelle til nazigruppers.

Dette er naturligvis lodret løgn, men løgn fra en autoritet på området, formanden for FMN, og som derfor har en uhyggeligt overbevisende effekt, som Faklen slet ikke kan hamle op med, hvorfor vi valgte at gå rettens vej (se Faklen nr. 4, s. 24ff, og nr. 8, s. 58).

Klitgård blev dømt for injurier i byretten, men ankede afgørelsen til landsretten. Den 3.9. faldt dommen, der fastslår, at »idet det for landsretten fremkomne ikke kan føre til andet resultat, stadfæster landsretten i det hele dommen.« Klitgårds injurierende udtalelser koster ham således i alt 20.000 kr. i sagsomkostninger, 4.000 kr. i erstatning for æreskrænkelsernes grovhed samt ti dagbøder à 150 kr.

I landsretten fastholdt Klitgård, at han havde »forvekslet« Faklen med en hedengangen højreekstremistisk pamflet af samme navn fra 1991. Vi mener derimod, at Klitgård har forsøgt sig med en smædekampagne mod Faklen. Mindst seks grunde taler herfor:

Klitgård understregede i landsretten, at han er eksperten i nazisme i dagens Danmark – det er derfor utænkeligt, at han ikke skulle vide, at pamfletten, som han kalder nazistisk, ikke har eksisteret i seks år. Eksperten Klitgård fremfører sin »forveksling« på baggrund af et indlæg, i hvilket undertegnede ekspliciterer, at Faklen tager skarpt afstand fra den stramme asylpolitik og bekæmper nazismen. Eksperten Klitgård bruger samme bizarre skældsord, som Johannes Aagaard er refereret for i talrige aviser om Faklen, nemlig »satanisk«, og ved derfor udmærket, hvem han sigter efter. Eksperten Klitgårds »berigtigelse« (offentliggjort efter, at Faklens sagsanlæg er bebudet) fortsætter mistænkeliggørelsen, idet det tvetydigt påstås, at vi har »forsvaret nazisternes udfoldelsesmuligheder« – blot fordi vi mener, at nazisterne skal bekæmpes, uden at man smider den grundlovssikrede ytrings- og foreningsfrihed ud med badevandet, sådan som Klitgård har agiteret for. I modstrid med fakta påstår »berigtigelsen« desuden, at tryksager med navnet Faklen »altid tidligere kunne identificeres som nazistiske« – og det til trods for, at Klitgård som landets ekspert selvfølgelig må være klar over, at der ikke eksisterer ét eneste registreret nazistisk blad, der hed eller hedder »Faklen«. Ikke ét! Hvorfor så i en »berigtigelse« sprede det usande rygte, at vi har valgt et nazistisk navn?! Eksperten Klitgård fortsætter nazificeringen af Faklen i FMN-erklæringer fra 1997 og 1998, der hævder, at Faklens injuriesag er »i eklatant modstrid med« påberåbelsen af »at være 'anti-nazistisk'«.

Vi kan kun konkludere, at der ikke er tale om en banal »forvekslingssag«, men et bevidst forsøg på en smædekampagne mod nærværende tidsskrift, som vi i ly af dommen i Østre Landsret hermed forventer indstillet øjeblikkeligt.

Rune Engelbreth Larsen