Faklen.dk

FORSIDE | OM | 2007-2011 | 2002-2006 | 1996-2001 | ENGLISH | SØG  


Humanistiske indlæg med kant og dybde fra aviser og blogs samt artikler fra Faklens arkiv.

MODSPIL.DK
HUMANISME.DK
ENGELBRETH
DANARIGE.DK
MODPRESS
DANMARKS LØVER
POLIFILO.DK


SIDSTE INDLÆG:


Rune Engelbreth Larsen
Kuldegysende socialsystem


Claus Elholm Andersen
Da Dannebrog blev genkristnet


Ole Sandberg
'Rebellerne' i SF


Danmarks Løver
Frihedsbevægelsen
mod assimilation


Carsten Agger
My Name is Khan


Ole Sandberg
Bernard-Henri Lévys kvalme


Anne Marie Helger og Rune Engelbreth Larsen
Vi assimilerer


Claus Elholm Andersen
Derfor tog Samuel Huntington fejl


Carsten Agger
Jyllands-Postens
sande ansigt


Özlem Cekic
Hvornår er min datter dansk nok?


Rune Engelbreth Larsen
Den danske stamme


Ole Sandberg
Graffiti – en del af
dansk kulturarv


Kristian Beedholm
Per Stig Møller og armslængdeprincippet


Morten Nielsen
Støv


Martin Salo
Frihed kontra assimilation


Carsten Agger
Hizb ut-Tahrir og Afghanistan


Omar Marzouk og
Fathi El-Abed

Lyt til folkets stemme


Shoaib Sultan
Uværdig analyse af krisen i Egypten


Rune Engelbreth Larsen
Vesten gavner Mellemøstens islamister


Lars Henrik Carlskov
Rød-brun demo
mod Hizb ut-Tharir


Curt Sørensen
Den fremadskridende ensretning


Ella Maria
Bisschop-Larsen

Landbruget bør ikke have frie tøjler


eXTReMe Tracker

Faklen vinder injuriesag | FAKLEN 08


Frede Klitgård, formand for Folkebevægelsen mod Nazisme, er af Hillerød byret blevet dømt for injurier mod Faklen.

Den 15. marts 1997 bragte Dagbladet Arbejderen indlægget »Nødhjælp fra Faklen til danske nazister« af Frede Klitgård, formand for Folkebevægelsen mod Nazisme, der påstod, at Faklen og Faklens redaktør, Rune Engelbreth Larsen var bagmænd for nazister og viderebragte holdninger, der var parallelle til organiserede nazigrupper.

Faklens og Rune Engelbreth Larsens advokat, Peter Hjørne anlagde sag mod Frede Klitgård for injurier og overtrædelse af Straffeloven, men Klitgårds advokat, Jørgen Jacobsen krævede fuldstændig frifindelse.

I det nævnte helsides indlæg i Dagbladet Arbejderen skrev Frede Klitgård bl.a.:

»Han [Rune Engelbreth Larsen] har det blot som andre ureflekterede supportere, at de bærer skyklapper, og at de alt efter evne objektivt støtter og hjælper nazisterne med at udbrede deres menneskefjendske budskaber og syge ideer. Det er muligt, at de ikke (endnu?) går med hagekorsarmbind og i lange støvler, men i deres sorte (sataniske) sjæl er de af samme karat som nazisterne. Måske endda en tak værre, fordi de som bagmænd ofte søger at skjule sig selv og deres skumle gerninger.«

Hverken redaktøren eller nogen som helst anden i Faklens redaktion er nazist-supporter, bagmand for nazister eller udbreder overhovedet nazistiske ideer, tværtimod.

»… antinazister må mene, at Faklen har holdninger, der synes parallelle med organiserede nazi-gruppers og optræder som talerør for disse.«

Dette er aldeles usandt.

»Alliancen med nazisterne afspejles i Faklen ved, at der bringes indlæg fra ledende nazister.«

Dette er aldeles usandt.

»De fleste [af de i punkt 4 nævnte artikler er] præget af racistiske opfattelser og opfordringer til at smide 'alle fremmede' ud.«

Sådanne opfordringer eller racistiske opfattelser har aldrig nogen sinde været bragt i Faklen, tværtimod.

Overtrædelse af Straffeloven

Byretten konkluderede om Klitgaards påstande: »Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at fremsættelsen af udtalelserne klart havde til formål at nedsætte sagsøgerne i læsernes agtelse. Herefter, og da udtalelserne må anses for egnede hertil, finder retten, at sagsøgte har gjort sig skyldig i overtrædelse af Straffelovens § 267, stk. 1 …«

Under retssagen hævdede Klitgård bl.a., at hans »misforståelser« skyldtes Dagbladet Arbejderen: »Jeg føler mig ført bag lyset af Dagbladet Arbejderen.«

Endvidere hævdede han, at han havde forvekslet Faklen med en nazistorienteret pamflet på 4 duplikerede sider med samme navn, ligesom han tidligere har undskyldt sig med den urigtighed, at »Faklen« skulle være et typisk nazistisk navn.

I domsudskriften hedder det herom: »… at det forhold, at sagsøgte led af den fejltagelse, at sagsøger, Tidsskriftet 'Faklen I/S', var identisk med et tidsskrift, der efter hans opfattelse var nazistisk, ikke kan medføre straffrihed, jf. Straffelovens § 269, stk. 2.«

En liste fra Statsbiblioteket og det Kongelige Bibliotek over samtlige registrerede periodica med titlen »Faklen« beviser også, at Faklen traditionelt har været et navn forbundet med samfundskritiske, polemiske, oplysende tidsskrifter med behandling af politiske og eventuelt religiøse emner – og aldrig nogen sinde tilknyttet nazismen. Flere af disse tidsskrifter er desuden udgivet af organisationer med utvetydig tilknytning til venstrefløjen eller arbejderbevægelsen. Endvidere er afbildninger af fakler almindeligt anvendte på fagforeningsfaner og som frihedssymbol for socialistiske grupper både før og efter århundredskiftet.

Inspirationskilde til Faklens navn har dels været det østrigske kulturtidsskrift, Die Fackel, om hvilket det hedder i Verdens litteratur historie (F.J. Billeskov Jansen, red., Politiken 1973): »'Die Fackel', det berømte samfundskritiske tidsskrift, som Karl Kraus grundlagde i 1899«, og hvis modstand mod den spirende antisemitisme er ekspliciteret i den nyeste Verdens litteraturhistorie (Hans Hertel, red., Gyldendal 1994); dels et periodisk, illegalt meddelelsesblad fra besættelsestiden (1941-1943) – udgivet af Danmarks Kommunistiske Parti!

Byretten i Hillerød dømte da også Frede Klitgård for overtrædelse af Straffelovens § 267. For æreskrænkelserne i de to injuriesager blev han idømt i alt ti dagbøder à 150 kr., hvor forvandlingsstraffen er 10 dages hæfte, 4.000 kr. for tort i forbindelse med æreskrænkelsernes grovhed samt betaling af samtlige sagsomkostninger (kopi af den fulde domsudskrift kan rekvireres hos Faklen).

Frede Klitgård har anket dommen.

Faklen