Faklen.dk

FORSIDE | OM | 2007-2011 | 2002-2006 | 1996-2001 | ENGLISH | SØG  


Humanistiske indlæg med kant og dybde fra aviser og blogs samt artikler fra Faklens arkiv.

MODSPIL.DK
HUMANISME.DK
ENGELBRETH
DANARIGE.DK
MODPRESS
DANMARKS LØVER
POLIFILO.DK


SIDSTE INDLÆG:


Rune Engelbreth Larsen
Kuldegysende socialsystem


Claus Elholm Andersen
Da Dannebrog blev genkristnet


Ole Sandberg
'Rebellerne' i SF


Danmarks Løver
Frihedsbevægelsen
mod assimilation


Carsten Agger
My Name is Khan


Ole Sandberg
Bernard-Henri Lévys kvalme


Anne Marie Helger og Rune Engelbreth Larsen
Vi assimilerer


Claus Elholm Andersen
Derfor tog Samuel Huntington fejl


Carsten Agger
Jyllands-Postens
sande ansigt


Özlem Cekic
Hvornår er min datter dansk nok?


Rune Engelbreth Larsen
Den danske stamme


Ole Sandberg
Graffiti – en del af
dansk kulturarv


Kristian Beedholm
Per Stig Møller og armslængdeprincippet


Morten Nielsen
Støv


Martin Salo
Frihed kontra assimilation


Carsten Agger
Hizb ut-Tahrir og Afghanistan


Omar Marzouk og
Fathi El-Abed

Lyt til folkets stemme


Shoaib Sultan
Uværdig analyse af krisen i Egypten


Rune Engelbreth Larsen
Vesten gavner Mellemøstens islamister


Lars Henrik Carlskov
Rød-brun demo
mod Hizb ut-Tharir


Curt Sørensen
Den fremadskridende ensretning


Ella Maria
Bisschop-Larsen

Landbruget bør ikke have frie tøjler


eXTReMe Tracker

Maj Kastanje og Bo Heide-Jochimsen | FAKLEN.DK

Er det nu ulovligt at være hjemløs?


Den 11. august 2010 blev endnu en gruppe hjemløse EU-borgere udvist fra Denmark med indrejseforbud i to år, fordi de har søgt ly i forladte bygninger. Det begynder at ligne en målrettet kampagne mod en gruppe meget sårbare EU-borgere, hvis forbrydelse tilsyneladende består i, at de er hjemløse.

Det er med meget stor bekymring, at vi i projekt UDENFOR følger den seneste udvikling omkring udvisning af hjemløse udlændinge. Det er en udvikling, som nærmer sig en decideret hetz mod særligt sårbare og marginaliserede EU-borgere - en hetz som bliver udført af politiet, men som er igangsat af politikerne.

Politiet har længe været de hjemløse udlændinges største problem - større end manglen på arbejde, mad og et tørt sted at sove. Men situationen er her over sommeren blevet stærkt forværret. Det begyndte, da politiet i begyndelsen af juli anholdt og sigtede 23 rumænske statsborgere for hhv. 'husfredskrænkelse' og 'ulovlig campering'. De blev efterfølgende udvist af Danmark med to års indrejseforbud.

Det kan ikke have været nemt for politiet og udlændingeservice at få bøjet paragrafferne i denne sag. EU-borgere må nemlig kun udvises, hvis de udgør »en reel, umiddelbar og tilstrækkeligt alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse«. Men det var ikke muligt for politiet at forbinde de 23 EU-borgere med noget tyveri eller anden alvorlig kriminalitet. I stedet blev de så sigtet for ... ja, kort sagt for at være hjemløse.

Halvdelen af de udviste, var nemlig skyldige i den forbrydelse at have søgt nattely i en ruin på Amager, som befinder sig på et område, der ikke er lukket af, men hvor porten og hegnet står på vid gab. En ruin hvor mange andre hjemløse igennem årene har søgt ly for vind og vejr. Det var dét, som blev kaldt husfredskrænkelse. De resterende havde camperet ulovligt og var ifølge udlændingeservice til stor gene for offentligheden på Amager Fælled.

Drager omsorg

De sovende hjemløse befandt sig dog tilsyneladende så langt inde i et krat, at politiet måtte have et fly i luften for overhovedet at finde dem. Det blev alligevel udvist, selv om ulovlig campering normalt kun udløser en mindre bøde.

Enhver, som bevisligt foretager sig noget kriminelt, skal selvfølgelig have en straf, som er proportional med forbrydelsen. Også hjemløse. Men det er nu svært at få øje på, hvordan ophold i hhv. en åben ruin og et buskads langt fra alfarvej kan udgøre en »reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, som berører en grundlæggende samfundsinteresse«. Faktisk bestod de 23 EU-borgeres forbrydelse alene i, at de havde søgt at skaffe sig lidt fred og læ, som de fleste andre hjemløse i byen.

Dét at man som hjemløs formår at trække sig lidt væk fra midtbyens hårde miljø, skaffe sig selv læ og i øvrigt opholde sig dér, hvor man undgår at genere forbipasserende, anser vi i vores arbejde faktisk for et sundhedstegn. Det betyder nemlig, at den hjemløse stadig formår at drage omsorg for sig selv - og det er væsentligt, hvis han skal overleve på gaden.

Det er en sund overlevelsesmekanisme.

Når hjemløse derimod lægger sig midt på Strøget eller Rådhuspladsen, anser vi det for et klart tegn på, at de ikke længere kan tage ordentligt vare på sig selv. Ligeledes anser vi det som positivt, når hjemløse holder sammen i grupper, hvor de til en vis grad kan støtte hinanden. Når en hjemløs søger væk fra andre og begynder at leve et helt isoleret liv på gaden, bliver det meget sværere at overleve.

EUs opholdsdirektiv

Nu er en ny gruppe hjemløse udlændinge så blevet anholdt og udvist. Politiet har natten til den 11. august hentet i de hjemløse i en hhv. nedbrændt villa, en nedlagt lagerhal og igen i ruinen på Amager, hvor de havde søgt ly for regnen og offentligheden for at sove. Dermed bliver hjemløses overlevelsesstrategier kriminaliseret. Det leder tankerne i retning af den kriminalisering af 'vagabondering' og dermed hjemløshed, som fandt sted i totalitære regimer, som f.eks. Sovjetunionen. De paragraffer blev heldigvis afskaffet for mange år siden, i forbindelse med Sovjetunionens opløsning.

Også andre ser med bekymring på udviklingen i Danmark. Sveriges regering har udtrykt bekymring, og The European Roma Rights Centre forbereder et sagsanlæg på vegne af de 23 udviste rumænere, idet de mener, at udvisningerne overtræder reglerne i EU's opholdsdirektiv.

Vi ser frem til udfaldet af sagen, så vi kan få svar på, om det virkelig er blevet ulovligt at være hjemløs.

Maj Kastanje og Bo Heide-Jochimsen
Kilde: Information, 19.8.2010

Maj Kastanje og Bo Heide-Jochimsen er gadeplansmedarbejdere i projekt UDENFOR.