Faklen.dk

FORSIDE | OM | 2007-2011 | 2002-2006 | 1996-2001 | ENGLISH | SØG  


Humanistiske indlæg med kant og dybde fra aviser og blogs samt artikler fra Faklens arkiv.

MODSPIL.DK
HUMANISME.DK
ENGELBRETH
DANARIGE.DK
MODPRESS
DANMARKS LØVER
POLIFILO.DK


SIDSTE INDLÆG:


Rune Engelbreth Larsen
Kuldegysende socialsystem


Claus Elholm Andersen
Da Dannebrog blev genkristnet


Ole Sandberg
'Rebellerne' i SF


Danmarks Løver
Frihedsbevægelsen
mod assimilation


Carsten Agger
My Name is Khan


Ole Sandberg
Bernard-Henri Lévys kvalme


Anne Marie Helger og Rune Engelbreth Larsen
Vi assimilerer


Claus Elholm Andersen
Derfor tog Samuel Huntington fejl


Carsten Agger
Jyllands-Postens
sande ansigt


Özlem Cekic
Hvornår er min datter dansk nok?


Rune Engelbreth Larsen
Den danske stamme


Ole Sandberg
Graffiti – en del af
dansk kulturarv


Kristian Beedholm
Per Stig Møller og armslængdeprincippet


Morten Nielsen
Støv


Martin Salo
Frihed kontra assimilation


Carsten Agger
Hizb ut-Tahrir og Afghanistan


Omar Marzouk og
Fathi El-Abed

Lyt til folkets stemme


Shoaib Sultan
Uværdig analyse af krisen i Egypten


Rune Engelbreth Larsen
Vesten gavner Mellemøstens islamister


Lars Henrik Carlskov
Rød-brun demo
mod Hizb ut-Tharir


Curt Sørensen
Den fremadskridende ensretning


Ella Maria
Bisschop-Larsen

Landbruget bør ikke have frie tøjler


eXTReMe Tracker

| FAKLEN

Samfundsudsigten, januar-marts 1997


Samlivskontrol af indvandrere

Danmark, Sverige og Finland varsler skærpet praksis i familiesammenføringssager; fremover skal der være mulighed for DNA-test eller aldersundersøgelser. Udlændingestyrelsen arbejder på en endnu skrappere praksis, »samlivskontrol«, hvor politiet skal afgøre, om familiesammenførte også rent faktisk bor sammen. (Berlingske Tidende, 9.1.97).

Indenrigsminister Birte Weiss udtaler i den forbindelse: »En høj fup-rate må føre til ekstraordinære kontrolforanstaltninger. Vi accepterer ikke svindel.« (Berlingske Tidende, 17.1.97).

Hvor denne høje »fup-rate« findes dokumenteret, melder ministeriet, der så elegant forstod at bedrage offentligheden i Chitra-sagen, intet om. Den mulige forklaring, at de familiesammenføringer, der virkelig skulle vise sig at være flygtninges skalkeskjul for den »forbrydelse«, det er at redde medmennesker, som de ikke er i familie med, har man ikke øje for - ikke én avis præsenterer indenrigsministerens høje »fup-rate« ud fra dét, modsatte perspektiv, at Birte Weiss' behændige propaganda dækker over en hjerteløs flygtningepolitik, der slet og ret tvinger flygtninge til at tage stadig mere desperate metoder i brug.

Pia Kjærsgaard, formand for Dansk Folkeparti: Forbyd nazister, rockere og autonome

Afsløringen af nazistiske brevbomber får en række politikere til at score billige point.

Justitsminister Frank Jensen arbejder på at undersøge muligheden for et forbud mod nazisterne, jf. Politiken, 20.1.97.

Socialisten Weekend kan imidlertid afsløre, at forbud og særlove præcis er, hvad nazisterne venter på, ja, det er en del af deres egen strategi.

Erik Jensen fra den antiracistiske dokumentationsgruppe Demos advarer da også mod en presseskabt paranoia, der omsættes i særlove rettet mod de danske nazister: »Der er allerede tilstrækkelig pondus i den eksisterende straffelov. (…) Det er klart, at de vil forsøge at puste sig op som martyrer, der kæmper en berettiget modstandskamp, hvis DNSB f.eks. blev forbudt.« (17.1.97).

Justitsministeren vil imidlertid ikke nøjes med at forbyde nazisterne, han vil tage rockerne med i samme ombæring. Men hvorfor standse her?

Hvem der kunne blive de næste, besvarer formanden for Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, der også ønsker både rockerne og nazisterne forbudt - og nu man er i gang, kan man jo lige så godt tage de autonome med: »Tidligere har autonome på lignende vis afsløret deres kriminelle og anarkistiske sindelag.« (Information, 22.1.97).

Hvem bliver de næste?

Berlingske Tidende har et bud i en leder, fem måneder senere: »Hvad der trænges til, er endnu flere lange fængselsstraffe, afsagt på grundlag af effektiv efterforskning foretaget af flere politi- og skattefolk. Det er ikke varm teaterluft, befolkningen har brug for, men ægte resultater. Og forresten: Hvis rockerne skal forbydes, så må ministeren også se kritisk på de autonome, nazisterne, voldelige trotskister og andre, hvis virke også er forbundet med vold og hærværk.« (21.6.97).

Først nazisterne, så rockerne, så de autonome og så trotskisterne. Det er efterhånden trivielt at spørge - men hvem bliver de næste?

Tele Danmark varsler fyring af 2.500 medarbejdere trods milliard-overskud

Tele Danmark, der i 1996 præsterede et overskud på 3,1 mia. kr. efter skat, varsler fyring af 2.500 medarbejdere. Den nye forskningsminister, Jytte Hilden, der bestyrer de 51% af aktierne, som staten ejer i Tele Danmark, bakker op om fyringerne.

Leif Hartmann, medarbejder og medlem af bestyrelsen, udtaler: »Man har på godt dansk røvrendt os. For det første lovede den tidligere forskningsminister, Frank Jensen (…) i december, at der ikke var fyringer på vej. Og nu kan vi se Jytte Hilden bakke massefyringerne op. Det er underligt at opleve en socialdemokratisk minister, der ser mere på aktiekurser end på arbejdspladser.« (Ekstra Bladet, 31.1.97).

De varslede fyringer får aktierne til at stige 10 kr. - på et døgn stiger værdien af Tele Danmark således med den nette sum af 1,3 mia. kroner …!

Nye og kraftigere våben til politiet

Danmarks 10.000 mand store politistyrke vil kassere Walther-tjenestepistolerne og erstatte dem med kraftigere våben for 45 millioner kroner. Hans Bundesen fra Dansk Politiforbund ønsker ved samme lejlighed, at ammunitionen bliver bedre og kraftigere: »Vi har brug for en ammunition, der ikke sårer de forkerte, fordi den går lige igennem dem, vi skyder imod.« (Jyllands-Posten, 4.2.97).

Der er imidlertid ingen saglig grund til, at politiet skulle have brug for kraftigere våben, idet der aldrig har været tale om et reelt problem med den nuværende 7,65 mm ammunition; end ikke som følge af den verserende rockerkrig, eftersom politiet heller ikke i den forbindelse har været impliceret i ét eneste skudopgør.

Kirsten Jacobsen, formand for Fremskridtspartiet: Anmeld rocker-typer, der hænger ud et mystisk sted

I en kronik i Ekstra Bladet med overskriften »Fuck de rockere« opfordrer Fremskridtspartiets formand, Kirsten Jacobsen befolkningen til omfattende stikkervirksomhed, hvis »rocker-typer« samles: »Hvis du ser en gruppe rocker-typer hænge ud et mystisk sted, så løft knoglen (…) ring til politiet!« (19.2.97).

Danskerne skal ikke længere sidde deres mistanke overhørig, men deltage aktivt i overvågningen og anmelde suspekt udseende typer: »Vi skal åbent demonstrere vores holdning og i fællesskab tage ansvaret for rocker-overvågning.« …

Justitsministeren modsiger chefkriminalinspektøren - hvem lyver?

Justitsminister Frank Jensen modsiger chefkriminalinspektør Per Larsen i vurderingen af motiverne bag rockerkrigen.

Den 23.7.96 udtaler chefkriminalinspektør Per Larsen til Information om rockerkrigen: »… jeg mener ikke, man med nogen rimelighed og på baggrund af flere års politiarbejde kan påstå, at der er tale om organiseret kriminalitet. Og i øvrigt så mener jeg slet ikke, at vi har organiserede kriminalitetsstrukturer med udspring i Danmark. (…) Jeg tror ikke, at det handler om et opgør om hashmarkedet eller markedet for noget andet. Jeg tror mere, det handler om æresbegreber og en utrolig sammentømrethed, der er i miljøet.«

Den 28.2.97 udtaler justitsministeren imidlertid til B.T. om rockerkrigen: »Det er ikke primært æresbegreber, som nogle vil gøre det til. Nej, det er en kamp om at få herredømmet over narkomarkedet. Jeg er ikke i tvivl om, at rockerne er de egentlige narko-bagmænd her i Danmark.«

Gad vide, om justitsministeren har ret i, at chefkriminalinspektøren tager fejl - eller om det er justitsministeren selv, der taler usandt?

Alderstest af asylsøgere: Vurdering af kønshår og kønsdele

Lektor i udlændingeret, Jens Vedsted Hansen fra det Danske Center for Menneskerettigheder kritiserer den ydmygende alderstest af asylsøgere, der går på en vurdering af ansøgerens kønshår og kønsdele. Til Berlingske Tidende udtaler han: »Det at skulle stille sig nøgen op foran en fremmed og lade sig undersøge, må der som udgangspunkt kræves lovhjemmel til, men den ser jeg ingen steder i Udlændingeloven.« (28.2.97).

Udlændingestyrelsen forsvarer sig med, at deltagelse i testen er frivillig. Spørgsmålet er så, om det indvirker på den enkeltes asylansøgning, hvis vedkommende nægter denne behandling, og hertil svarer direktør for Udlændingestyrelsen, Claes Nilas: »Hvis folk siger nej, må vi jo notere det i sagen. Dermed ikke sagt, at vi pr. automatik giver afslag på en asylansøgning. Men det er klart, at vi må spørge os selv: 'Hvorfor vil den pågældende ikke være med til det her?'«

Ja, hvorfor mon - en »frivillig« test af kønshår og kønsdele?!

DNA-register over sigtede

Registertilsynet giver i et høringssvar Justitsministeriet grønt lys til ikke alene at lade et DNA-register omhandle dømte kriminelle, men tillige sigtede, selv om de frikendes.

Registertilsynets direktør, Henrik Waaben udtaler: »Man går langt, når man lader registret omfatte personer, som ikke bliver dømt. Men de samfundsmæssige fordele ved registret overstiger ubehaget ved at stå i det.« (Jyllands-Posten, 8.2.97). Gad vide, om Waaben taler af erfaring? Ellers må det siges at være temmelig skråsikkert at udtale sig så definitivt negligerende om »ubehaget ved at stå« i registret.

Registret bør også omfatte mindreårige børn, foreslår formanden for Dansk Kriminalpolitiforening, Henning Glintberg ifølge Jyllands-Posten, 4.3.97. Men det er naturligvis meningen, at oplysningerne ikke skal være ubegrænsede, fastslås det beroligende - nej, man begynder i det små …

Den nye, nationale adressedatabase, der vil repræsentere en yderligere centralisering af informationer med adgang for stadig flere instanser og virksomheder, er et led i samme udvikling ifølge professor dr.jur. Peter Blume.

Til Jyllands-Posten udtaler han: »Det er jo endnu et eksempel på, at man laver store, centrale registre. Det offentliges viden om danskerne bliver mere og mere omfattende og entydig. Vi har lige haft diskussionen om et DNA-register, og så snart det var på plads, om et centralt fingeraftryksregister. Man kan roligt sige, at der sker noget på området.« (4.3.).

Kriminalinspektør Kurt Jensen har da også tidligere slået til lyd for at tage springet fuldt ud og simpelt hen DNA-registrere alle danskere uden undtagelse (Politiken, 21.11.96).

Man kan roligt sige, at der sker noget på området.

Fængselsledelse nægter indsatte at tale med pressen

Talsmanden for fangerne i Horsens Statsfængsel anklager fængselsledelsen for at bruge grove løgne og opdigtede beretninger om rocker-terror. Til Ekstra Bladet udtaler han: »Fængselsinspektør Jørgen Bang, der også er konservativ viceborgmester i Horsens Kommune, udnytter situationen med rockerkrig til at få flere penge i posen. I sidste uge foreslog vi ledelsen at invitere pressen, så den kunne tale med hver enkelt indsat for at høre sandheden. Det blev afslået.« (12.3.97).

Også fællestillidsmand for de indsatte i Vridsløselille, Peter Lembche afviser al tale om stærke og svage fanger i fængslerne og siger, at den reelle opdeling går mellem narkomaner og ikke-narkomaner: »Lad os få narkomanerne til behandling et andet sted, og lad os kriminelle være her i fængslerne - uden de restriktioner, som vi er blevet pålagt pga. narkotikaen i fængslerne.« (Kristeligt Dagblad, 1.3.97).

FET: 2. generationsindvandrere repræsenterer national sikkerhedsrisiko

Forsvarets Efterretningstjenestes seneste sikkerhedsanalyse udnævner 2. og 3. generationsindvandrere som en særlig trussel mod Danmarks sikkerhed. I FETs trusselsvurdering hedder det ifølge Jyllands-Posten: »Udviklingen i Danmark i retning af et multietnisk samfund, hvor repræsentanter (2. eller 3. generation) fra indvandrende eller asylsøgende folkeslag skal aftjene værnepligt eller søger frivillig tjeneste i forsvaret, kan indebære en vis risiko for tilstedeværelsen af personer, der af loyalitetsmæssige årsager eller begrundet i afhængighedsforhold vil kunne agere for eller sympatisere med respektive oprindelseslandes terrororganisationer og i den forbindelse udføre efterretningsvirksomhed.« (18.3.97).

FET sender dermed et mistænkeliggørende signal af usædvanlig grov karakter til offentligheden om de danske statsborgere, hvis trussel åbenbart består i det meget graverende forhold, at deres forældre eller bedsteforældre tilfældigvis ikke er født i Danmark. De er nu blevet potentielle terrorister, der repræsenterer intet mindre end indvandrende folkeslag …!

Berufsverbot

Undervisningsminister Ole Vig Jensen vil ikke tillade de 24 nye Tvind-skoler at ansætte forstandere fra den tidligere Tvind-lærergruppe.

Undervisningsministeren har ikke taget nogen notits af, at fremgangsmåden over for lærergruppen allerede en måned tidligere kritiseredes i overordentlig stærke vendinger: »Dr. Goebbels ville glæde sig over mistænkeliggørelsen af lærergruppen, mener erhvervsjuristen Klaus Behring.« (Information 23.2.96).

Berlingske Tidende spørger Ole Vig Jensen: »Så de nye skoler kunne altså ikke blive godkendt, fordi de stillede med forstandere, der har tilknytning til lærergruppen?« Hertil svarer ministeren: »Sådan kan jeg ikke formulere det. Det har jeg ikke hjemmel til i loven. Men det er et vigtigt og væsentligt element i den samlede godkendelse.« (24.3.97).

Man må sno sig.

Rune Engelbreth Larsen