Faklen.dk

FORSIDE | OM | 2007-2011 | 2002-2006 | 1996-2001 | ENGLISH | SØG  


Humanistiske indlæg med kant og dybde fra aviser og blogs samt artikler fra Faklens arkiv.

MODSPIL.DK
HUMANISME.DK
ENGELBRETH
DANARIGE.DK
MODPRESS
DANMARKS LØVER
POLIFILO.DK


SIDSTE INDLÆG:


Rune Engelbreth Larsen
Kuldegysende socialsystem


Claus Elholm Andersen
Da Dannebrog blev genkristnet


Ole Sandberg
'Rebellerne' i SF


Danmarks Løver
Frihedsbevægelsen
mod assimilation


Carsten Agger
My Name is Khan


Ole Sandberg
Bernard-Henri Lévys kvalme


Anne Marie Helger og Rune Engelbreth Larsen
Vi assimilerer


Claus Elholm Andersen
Derfor tog Samuel Huntington fejl


Carsten Agger
Jyllands-Postens
sande ansigt


Özlem Cekic
Hvornår er min datter dansk nok?


Rune Engelbreth Larsen
Den danske stamme


Ole Sandberg
Graffiti – en del af
dansk kulturarv


Kristian Beedholm
Per Stig Møller og armslængdeprincippet


Morten Nielsen
Støv


Martin Salo
Frihed kontra assimilation


Carsten Agger
Hizb ut-Tahrir og Afghanistan


Omar Marzouk og
Fathi El-Abed

Lyt til folkets stemme


Shoaib Sultan
Uværdig analyse af krisen i Egypten


Rune Engelbreth Larsen
Vesten gavner Mellemøstens islamister


Lars Henrik Carlskov
Rød-brun demo
mod Hizb ut-Tharir


Curt Sørensen
Den fremadskridende ensretning


Ella Maria
Bisschop-Larsen

Landbruget bør ikke have frie tøjler


eXTReMe Tracker

Nødråb: Vi er også danskere | FAKLEN 15


[FÆLLESERKLÆRING:] Indholdet såvel som tonen i den yderste højrefløjs polemik imod indvandrere i almindelighed og muslimer i særdeleshed udviser i stigende grad skræmmende historiske paralleller til tidligere propaganda imod jøderne, hvilket vi opfordrer alle til at vende sig skarpt imod.

Vi ønsker at tilkendegive vor afstandtagen over for den meget skingre, nedladende og krænkende tone, som etniske minoriteter mødes med fra højrefløjens side og i dele af pressen, hvor mennesker og kulturtræk af ikke-dansk oprindelse fremstilles som suspekte og tilbagestående.

Vi ønsker at udtrykke vor store bekymring for den tiltagende tendens til diskrimination, hvormed politiske partier mistænkeliggør og kriminaliserer etniske minoriteters familiesammenføringer og ægteskaber, og hvormed navne af ikke-dansk oprindelse i sig selv er en næsten uoverstigelig hindring for at få arbejde.

Vi ønsker at opfordre pressen til i langt videre omfang at trække på nedenstående partiløse indvandrerforeninger og -organisationer, når indvandrerpolitik og -problematik skal belyses, så en mere nuanceret fremstilling opnås end den, der er bestemt af snævre partipolitiske hensyn til udsving i meningsmålingerne.

Vi ønsker lige rettigheder og lighed for loven, ikke blot af navn, men også af gavn – for kun igennem en sådan utvetydig anerkendelse og respekt fra officiel side kan etniske minoriteters tilstedeværelse og tilværelse normaliseres som en ligeværdig og naturlig del af det øvrige danske samfund.

Vi er en del af Danmark, og Danmark er en del af os.


Antidiskriminationsforbundet (IDFAD): 86 18 08 09

De Etniske Mindretals Sammenslutning (INDSAM): 33 93 25 22

Etniske Minoriteters Landsorganisation (ELO): 33 22 95 22

Etnisk Debatforum: 38 88 19 77

Etnisk Ungdom: 20 96 90 98

Fair Play: 40 15 47 71

Indvandrerradioernes Sammenslutning: 86 18 09 12

Islamophobia 2000: 20 96 90 98

Paraplyorganisation for Etniske Minoriteter (POEM): 35 36 34 10

Sammenslutningen af Indvandrerforeninger i Danmark (DMGT): 38 11 18 30

Sammenslutningen af Unge Muslimer (SUM): 21 47 46 61

Somaliske Forenings Fællesråd: 43 64 57 20

FAKLEN