Faklen.dk

FORSIDE | OM | 2007-2011 | 2002-2006 | 1996-2001 | ENGLISH | SØG  


Humanistiske indlæg med kant og dybde fra aviser og blogs samt artikler fra Faklens arkiv.

MODSPIL.DK
HUMANISME.DK
ENGELBRETH
DANARIGE.DK
MODPRESS
DANMARKS LØVER
POLIFILO.DK


SIDSTE INDLÆG:


Rune Engelbreth Larsen
Kuldegysende socialsystem


Claus Elholm Andersen
Da Dannebrog blev genkristnet


Ole Sandberg
'Rebellerne' i SF


Danmarks Løver
Frihedsbevægelsen
mod assimilation


Carsten Agger
My Name is Khan


Ole Sandberg
Bernard-Henri Lévys kvalme


Anne Marie Helger og Rune Engelbreth Larsen
Vi assimilerer


Claus Elholm Andersen
Derfor tog Samuel Huntington fejl


Carsten Agger
Jyllands-Postens
sande ansigt


Özlem Cekic
Hvornår er min datter dansk nok?


Rune Engelbreth Larsen
Den danske stamme


Ole Sandberg
Graffiti – en del af
dansk kulturarv


Kristian Beedholm
Per Stig Møller og armslængdeprincippet


Morten Nielsen
Støv


Martin Salo
Frihed kontra assimilation


Carsten Agger
Hizb ut-Tahrir og Afghanistan


Omar Marzouk og
Fathi El-Abed

Lyt til folkets stemme


Shoaib Sultan
Uværdig analyse af krisen i Egypten


Rune Engelbreth Larsen
Vesten gavner Mellemøstens islamister


Lars Henrik Carlskov
Rød-brun demo
mod Hizb ut-Tharir


Curt Sørensen
Den fremadskridende ensretning


Ella Maria
Bisschop-Larsen

Landbruget bør ikke have frie tøjler


eXTReMe Tracker

DSU advarer mod Faklen | FAKLEN 06


Det er ikke kun de »voksne« partier, der udøver kunsten at bage politiske rævekager – også DSU har i det små adopteret den slags politiske kneb i kampen mod Faklen ...

I sommermånederne fik lokal-TV-stationen ANTV den idé, at forskellige politiske ungdomsbevægelser i Århus på skift skulle producere et TV-magasin med reportager og studiedebatter om politiske emner. En række bevægelser fra Faklen, Rød Ungdom og Rebel til DSU, KU og VU var indbudt.

Faklens deltagelse forargede imidlertid fra starten visse personer i kulisserne, og den 2.9. ringede ANTVs journalist, Kjeld Madsen og beklagede, at han »måtte meddele Faklen ikke at møde op til næste møde«. Forklaringen var, at PUS, Politiske Ungdomsorganisationers Samarbejde havde modsat sig Faklens deltagelse. Men hvorfor PUS havde noget som helst at skulle have sagt over for en ellers i princippet fri TV-station, kunne han godt nok ikke forklare. Til gengæld indrømmede han to gange om grunden til Faklens udelukkelse, at »det kommer også højere oppefra«.

Aha. Denne kryptiske udtalelse var det imidlertid umuligt at få præciseret, men det er altså åbenbart ikke kun PUS, der har trukket i trådene.

PUS' formand, Martin Dohn kunne over for undertegnede oplyse, at der imidlertid end ikke har været noget møde om sagen i PUS, men at han da var blevet adspurgt af en DSUer om sin holdning til Faklens deltagelse; hvorledes hans udtalelse kunne have medvirket til at bruge PUS som afsæt til presset på ANTV, vidste han dog intet om.

På trods af, at der altså intet officielt møde har været i PUS om sagen, og at organisationen derfor slet ikke kunne have en officiel holdning til sagen, har en eller flere enkeltpersoner brugt PUS' navn til at øve politisk pres mod ANTV for at få Faklen ud.

Faklen mødtes så den 3.9. med ANTVs Kjeld Madsen og producer Peter Holm. Nu skifter Madsen fuldstændig forklaring og påtager sig al »skylden« for den »fejltagelse« overhovedet at have inviteret Faklen. Samtidig kan han ikke længere huske, at han telefonisk har understreget, at »det kommer også højere oppefra«.

Produceren nægter, at der skulle være andre end PUS og redaktionen, der står bag beslutningen. Ordret siger han: »Jamen, som sagt, så er der ikke nogen ud over PUS ... Så er der ikke nogen, der har haft noget, ud over os.«

Holm har desuden nu en anden officiel forklaring på Faklens udelukkelse: »Jeg tror måske, vi kan kalde det ... Lad os kalde det 'samarbejdsvanskeligheder'.« Han hævder, at Faklen ikke kan samarbejde med nogen af de andre og henviser til, at vi har drillet DSU med, at de ikke tør møde os i en TV-debat ...!

I ANTVs skriftlige referat fra det første møde, står der imidlertid ikke ét ord om de »samarbejdsvanskeligheder«, som skulle have nødvendiggjort ANTVs og PUS' beslutning om at smide Faklen ud af projektet.

Alligevel kom Holm behændigt i tanke om denne forklaring dagen efter, at Madsen havde indrømmet, at der var tale om politisk pres – og syv dage efter mødet ...

Hvem bestemmer egentlig over ANTV? spurgte vi derfor i Århus Stiftstidende, den 27.9.

Venstreekstremister à la Blekingegadebanden

Den 5.10. demonstrerede formand Jacob Hansen fra DSU-Århus så en elegant modtaktik, som han møjsommeligt har tilegnet sig fra sit moderparti, idet han forsøger at dække afsløringen af denne rævekage med det sædvanlige politiske røgslør af mudrede usandheder, såsom at Faklen skulle føre »personlig hetz« mod Århus' biskop og Danmarks statsminister ... Ak ja, hvorfor ikke også mod USAs præsident?

DSUs lokale formand påstår endvidere: »At Faklen ikke er en politisk ungdomsorganisation, er alene forklaringen på dets manglende tilstedeværelse.« ...

Ja, man må sno sig i de kredse, hvor ulden og udenomssnakken går på omgang. Sagen er bare den, at Faklen var inviteret af ANTV på lige fod med DSU – med hvilken hjemmel kan så formand Hansen overhovedet erklære Faklen udelukket? På hvis vegne taler han? Er han også formand for PUS? For ANTV?

For den, der stadig væk måtte betvivle, at DSU skulle have presset Faklen ud af politiske grunde, er det interessant at bemærke, at man endog har hånet medlemmer, der tilsyneladende har været for positivt stemt over for Faklen! I et internt brev fra internettet, som en venlig kilde har gjort os opmærksom på, revses sådanne DSU-medlemmer som »naive sjæle«, mens Faklen afvises som intet mindre end »desillusionerede autonome / kommunister / venstreekstremister à la Blekingegadebanden«, der »på fordækt vis atter forsøger at trænge igennem med akkurat de samme vanskabte budskaber som tidligere«.

Brevet slutter med at banke linjen fast over for de kritiske DSUere: »Lad os alle tage afstand fra så usympatiske mennesker.« ...!

Der findes altså en betragtelig afsky for Faklens venstreorienterede politik i DSU, i lyset af hvilken næppe nogen kan betvivle, at de unge socialdemokraters bevæggrundene for at presse Faklen ud af ANTVs udsendelsesrække udelukkende var af politisk art.

Formand Hansen forstår dog at dække sig ind under en mere politisk korrekt mistænkeliggørelse i Århus Stiftstidende: »Forbitrede udfald mod anderledes tænkende er åbenlyst gjort til tidsskriftet Faklens varemærke og udgør kernen i dets dialogform, når man ser bort fra dets tendens til at bemale offentlige mure med tvivlsomme budskaber. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at DSU tager skarpt afstand fra Faklens metoder.«

Bemærk ordvalget.

»Forbitrede udfald mod anderledes tænkende ...« Hvad henviser formanden mon til? Til de mange citater i Faklen nr. 5 fra landets socialdemokratiske ministre, der afslører højreekstremistiske tilbøjeligheder? Til refererede udtalelser fra højtrangerede politiofficerer, der angriber retssystemets fundamentale retsgarantier? Hvem er disse stakkels »anderledes tænkende«? Er det landets statsminister? Århus' tidligere borgmester? Justitsministeren?

Vi får det ikke at vide.

»... dets tendens til at bemale offentlige mure med tvivlsomme budskaber.« ... Faklen har altså tendens til at male graffiti – en snedig, men almindelig politisk måde at bruge regulær løgn om sine politiske modstandere. Mon også DSU vil skyde f.eks. Greenpeace, Rebel eller Ri-Bus-aktivisterne denne tendens i skoene – eller andre bevægelser, som inspirerer politisk graffiti-maleri?

Vi får det ikke at vide. Men DSU tager skam skarpt afstand fra Faklens metoder ...

Vores dokumentation af den socialdemokratiske regerings højredrejning er tydeligvis ilde hørt i DSU. Helst glemmer man, at Socialdemokratiets ledelse af landet i dag karakteriseres af menneskerettighedskrænkelser, grundlovsbrud, isolationsfængsling af mistænkte, DNA-registrering, ophævelse af retsstaten, inhuman asylpolitik samt en økonomisk politik, der entydigt øger forskellene rig og fattig imellem.

Der skal da heller ikke herske nogen tvivl om, at Faklen tager skarpt afstand fra socialdemokraternes metoder ...!

Rune Engelbreth Larsen